Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2014/02

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Do 20 stycznia 2014 r. należy złożyć do PFRON roczne deklaracje i informacje (4)
  • Jak ustalać wysokość odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty składek do ZUS (5)
  • Nowe zasady korzystania z OFE od 1 lutego 2014 r. (8)
  • Czy trzeba skorygować świadectwo pracy z błędami ortograficznymi (13)
 • Zmiany Prawa
  • Zmiany w zatrudnianiu i wynagradzaniu pracowników uczelni publicznych (14)
  • Osoba będąca nosicielem wirusa HIV jest zdolna do służby w Policji i Straży Pożarnej (15)
  • Informacje z KRK drogą elektroniczną będzie można uzyskać od 1 lipca 2014 r. (15)
  • Wydłużono termin refundacji wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym (15)
  • Nowy wzór wniosku o koncesję na wykonywanie działalności w zakresie ochrony osób i mienia (16)
  • Zmiana podmiotu opracowującego testy wiedzy i umiejętności oficerów Policji (16)
  • Nie zmienią się wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej na licencję syndyka (16)
  • Ubezpieczenie zdrowotne rolników w 2014 r. (17)
  • Zmiany wprowadzone ustawą okołobudżetową (17)
  • Wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (17)
  • Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (18)
  • Wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (17)
  • Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (18)
 • Oczekują na wejście w życie
  • Zmiany w systemie emerytalnym OFE (18)
  • Nowe kryteria zakładów o zwiększonym/dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (18)
  • Zmiana procedury uzyskiwania pozwolenia na pracę cudzoziemca (19=
  • Realizacja zadań zespołów orzekających o niepełnosprawności drogą elektroniczną (19)
  • Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych (20)
 • W Sejmie
  • Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół (20)
  • Praca w niedziele i święta (20)
  • Emeryci odzyskają zawieszone świadczenia (21)
 • Najnowsze Orzecznictwo
  • Pracodawca nie odpowiada za szkody niezwiązane z pracą (21)
 • Temat Numeru
  • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę obowiązki pracodawcy (23)
 • Jak Sporządzić Dokument
  • Sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia dla pracownika - praktyczne problemy (32)
 • Prawo Pracy
  • Obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników na podstawie nowej ustawy antykryzysowej (38)
  • Obowiązki pracodawcy związane z wykonywaniem przez pracowników pracy w porze nocnej (43)
 • Wynagrodzenia
  • Dni zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem a prawo do trzynastki (47)
  • Odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych w przypadku wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy (50)
  • Kiedy przekazanie pracownikowi karty paliwowej do celów służbowych stanowi przychód ze stosunku pracy (54)
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Obowiązki wobec ZUS, gdy na prezesa spółki z o.o został powołany obcokrajowiec (57)
  • Rodzaje egzekucji stosowanych przez ZUS wobec zadłużonych płatników (59)
  • Czy do podstawy wymiaru składek za osoby na urlopie wychowawczym należy wliczać świadczenia pozapłacowe (63)
 • Zasiłki
  • Zasady obniżania pracownikowi zasiłku w sytuacji dostarczenia ZUS ZLA po terminie (66)
  • Różnice w zakresie naliczania podatku oraz składki zdrowotnej od wypłaconych świadczeń chorobowych (70)
  • Jak postępować ze zwolnieniami lekarskimi w przypadku zmiany płatnika zasiłku od 1 stycznia 2014 r. (75)
 • BHP w Firmie
  • Przeprowadzanie badania lekarskiego przez pracownika w innej przychodni niż ta, z którą pracodawca podpisał umowę (77)
 • Sposób na Płace
  • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków - praktyczne rozliczenia (1)
 • Ustawa o ZFŚS i Rozporządzenie Wykonawcze 2014 z Komentarzem
  • Ustawa o zfśs i rozporządzenie wykonawcze 2014 z komentarzem - Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. (1)